Kasparos

SOCIAL INTELLIGENCE

– BUSINESS INTELLIGENT

GOVERNANCE

TA ETT GREPP OM HELHETEN

Vi har specialiserat oss på kostnadseffektiva analyser som är lätta att ta till sig och använda både i styrelserummet och på fältet.Vi förenklar ditt beslutsunderlag och förtydligar din strategi. Samtidigt höjs din förmåga att skapa samsyn, förebygga risker och hantera uppkomna situationer. Oavsett vilken bransch du verkar inom.

VI ANALYSERAR OCH VISUALISERAR ...

 

drivkrafter, samband, dynamik och tankelogiker ....

... SÅ DU ENKELT KAN FÖRSTÅ

 

den helhet din unika spelplan grundar sig på och hur du bäst kan navigera och manövrera i den.

DÅ KAN DU FATTA BESLUT FÖR ATT ...

 

knuffa händelseutvecklingen i den riktning du önskar och känna dig trygg i vetskapen att du kan ...

... STYRA OCH KOMMUNICERA

 

resurseffektivt, socialt intelligent och med bästa flöde.

AUDIT, DUE DILIGENCE OCH GOVERNANCE

KOSTNADSEFFEKTIVT OCH HÖGRELEVANT

Att jobba med ekosystem är både tidseffektivt och har hög relevans. De kartläggningar och analyser vi gör är därför mycket kärnfulla. De ger insikt i och förståelse av tankefigurer, samband, drivkrafter och dynamik.

MANAGEMENT

AUDIT

 

En analys synliggör hur risk uppfattas och vilket tempo som finns i organisationen men också hur beslut fattas, förankras och efterlevs.

BRAND

AUDIT

 

En kartläggning gör att du kan se själva operativsystemet i varumärket och hur dina tänkta strategier påverkar det.

CUSTOMER INTELLIGENCE

 

En analys av tankelogiken bakom dina kunders köpbeslut ger dig möjlighet att förstå, skapa relationer och utveckla smart.

PERSONAL

GOVERNANCE

 

Förståelse för ekosystemet i ditt eget sätt att fatta beslut och värdera risk innebär att du kan ställa dig på dina egna axlar och ta ditt beslutsfattande till nästa nivå.

SECOND

OPINION

 

Svårt att bedöma vilken VD som ska väljas? En kartläggning av slutkandidaternas tankefigur och/eller företagets affärsmodell synliggör både förutsättningar och förväntningar så att dyrköpta misstag kan undvikas.

PLACE

AUDIT/DUE DILIGENCE

 

Hur utvecklar du en stad, en plats eller en fastighet på bästa sätt? En nulägesanalys av platsens själ och dynamik ger förutsättningarna för att träffa rätt val och använda rätt metoder och material för att stärka platsen och höja värdet.

KASPAROS

Barkgatan 15,

214 22 Malmö

 

+46 (0)706 50 82 82

info@kasparos.se

 

Copyright © All Rights Reserved

Social intelligence – Business Intelligent

Copyright © 2014 All rights reserved

Picture with CC Photo courtesey of Gideon via Flickr

Altered pictures with CC Photo courtesey of:

Ian Sane via Flickr

fdecomite via Flickr

Alexandre Duret-Lutz via Flickr